Schelle
Schelle
13 May 2022

Doe je zeg rond mobiliteit op de inspraakavond van het klimaatactieplan

17 MAY
Tuesday - 20:00 22:00
Mobility Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, België

Het laatste thema binnen ons klimaatactieplan is mobiliteit. Geef jouw ideeën op dinsdag 17 en 31 mei!

Ons mobiliteitssysteem botst tegen zijn limieten aan. Om onze omgeving leefbaar te houden, moeten we onze vervoerswijze aanpassen. We streven ernaar dat tegen 2030 minstens 50% van onze verplaatsingen gebeurt met de fiets, trein, tram, bus, te voet, taxi, waterbus, deelsystemen en maximaal 50% met de auto.

Mogelijk schept deze vooropgestelde mobiliteitstransitie kansen om, bij het herdenken van onze straten en ons publieke domein, meer ruimte te voorzien voor water, groen, lokale economie en ontmoeting. Daarnaast is het een mogelijkheid om te werken aan een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, minder hittestress en een aantrekkelijkere woonomgeving.

Hoe we in Schelle werk kunnen maken van deze ambitie bespreken we samen gedurende deze twee avonden op het gemeentehuis.

Inschrijven: milieu@schelle.be

Kan je er niet bij zijn? Deel dan jouw idee als reactie op dit bericht.

This is part of
folder Project
Geef mee vorm aan het klimaatactieplan!

De gemeente Schelle ondertekende het Burgemeestersconvenant en gaat de uitdaging aan om tegen 2030 de CO₂-uitstoot met 40% te verminderen. Daarom werken we aan een klimaatactieplan waarbij we ook de ideeën van onze inwoners willen horen en omzetten i…

Read more
arrow_upward