Geef mee vorm aan het klimaatactieplan!

De gemeente Schelle ondertekende het Burgemeestersconvenant en gaat de uitdaging aan om tegen 2030 de CO₂-uitstoot met 40% te verminderen. Daarom werken we aan een klimaatactieplan waarbij we ook de ideeën van onze inwoners willen horen en omzetten in actie.

Rond elk thema krijg je eerst een korte inleiding en overlopen we wat er al bestaat in Schelle. Daarna gaan we met de groep aan de slag om nieuwe ideeën te verzamelen. In een vervolgavond bekijken we wat we kunnen omzetten in concrete acties. Bij voorkeur ben je aanwezig op de twee denkavonden, maar dat hoeft niet. Ook één avond ben je meer dan welkom om mee te komen nadenken.

Alle sessie zijn reeds voorbij:

- Sessie 1 over lokale en circulaire economie

- Sessie 2 over omgaan met groen en water

- Sessie 3 over lokale en hernieuwbare stroom

- Sessie 4 over mobiliteit

Alle input wordt verwerkt en tijdens de milieubeurs op 23 en 24 september 2022 tonen we hoe we hiermee verder aan de slag kunnen.

Info: milieu@schelle.be - 03 871 98 52

16 comments
Geef mee vorm aan het klimaatactieplan!

Timeline

1

Lokale en circulaire economie

01 Mar 2022 - 09 Mar 2022

Dit draait om het zo duurzaam mogelijk omgaan met grondstoffen. We willen zoveel mogelijk materialen hergebruiken met minimaal waardeverlies en zo proberen de druk op het milieu en het klimaat te verminderen.

Hoe? Dat kan door meer seizoensgebonden, meer plantaardig en meer lokaal te eten. We kunnen trots zijn op het voedsel dat in onze gemeente geproduceerd wordt en het evenwicht met de nat…

Ideeën?

Deel jouw idee of reageer op ideeën van andere inwoners.

Je kan jouw idee ook zelf komen toelichten op de denkavonden op 2 en 9 maart vanaf 20 uur op het gemeentehuis van Schelle.

Inschrijven: milieu@schelle.be

2

Omgaan met groen en water

10 Mar 2022 - 29 Mar 2022

Dit gaat over groenblauwe netwerken zoals bossen, graslanden, buurtparkjes, volkstuintjes, waterpartijen, rivieren, … die uitgebreid en met elkaar verbonden worden. Daardoor kan water voldoende infiltreren en opgeslagen worden. Ze bieden ook verkoeling en capteren CO2 uit de lucht.

Hoe? 

Dit kan door het openleggen van beken, openbare ruimte ontharden of je gaat zelf aan de slag door een bloemenweide te zaaien of de voortuin te ontharden. Je kan een regenton plaatsen om water op te vangen waarmee je bloemen en planten water geeft in tijden van droogte. 

Ideeën?

Deel jouw idee of reageer op ideeën van andere inwoners.

Je kan jouw idee ook zelf komen toelichten op de denkavonden op dinsdag 22 en woensdag 30 maart vanaf 20 uur op het gemeentehuis van Schelle.

Inschrijven: milieu@schelle.be 

3

Lokale en hernieuwbare stroom

31 Mar 2022 - 04 May 2022

Met de huidige energieprijzen wordt iedereen geconfronteerd met zijn energieverbruik. Hernieuwbare en groene stroom is meer dan ooit een relevant thema. En die energie kan eigenlijk ook lokaal geproduceerd worden en dat is alleen maar goed voor het milieu en het klimaat! 

Hoe?

De gemeente en haar inwoners kunnen potentieel een grote rol spelen in de productie van lokale en hernieuwbare stroom. Dat kan als burgers privé initiatief nemen, zoals bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen, maar dat kan ook door gezamenlijke inspanningen zoals het oprichten van of lid worden van energiecoöperaties. 

Ideeën?

Deel jouw idee of reageer op ideeën van andere inwoners.

Je kan jouw idee ook zelf komen toelichten op de denkavonden donderdag 21 april en woensdag 4 mei vanaf 20 uur op het gemeentehuis van Schelle.

Inschrijven: milieu@schelle.be

4

Duurzame mobiliteit

05 May 2022 - 31 May 2022

Hoe we ons verplaatsen heeft een enorme invloed op onze ecologische voetafdruk. Door bewuster om te gaan met ons vervoer kan er nog grote winst worden geboekt voor het milieu en het klimaat! 

Hoe? We kunnen onze CO2-uitstoot verminderen door tegelijkertijd in te zetten op een mentaliteitsswitch en op de uitbouw van infrastructuur. Zo gaan we in de toekomst voor kortere afstanden sneller te voet of met de fiets en gebruiken we voor langere afstanden een combinatie van openbaar vervoer en deelwagens. 

Ideeën?

Deel jouw idee of reageer op ideeën van andere inwoners.

Je kan jouw idee ook zelf komen toelichten op de denkavonden op dinsdag 17 en 31 mei vanaf 20 uur op het gemeentehuis van Schelle.

Inschrijven: milieu@schelle.be

5

Ideeën verwerken in een klimaatactieplan

01 Jun 2022 - 30 Sep 2022

Alle ideeën worden getoetst op haalbaarheid en omgezet naar acties.

Tijdens de milieubeurs op 23 en 24 september 2022 tonen we hoe we hiermee verder aan de slag kunnen.

arrow_upward